Ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σε συνέχεια της από 10/1/2013 με Αρ. Πρωτ. Φ23/44 απόφασής της, εγκρίνει την ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με τίτλο: «Ο κήπος της αειφορίας».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σκοπός του ΤΔΠΕ είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολικού κήπου, την παιδαγωγική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική.

Με την εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, της συνεργασίας του σχολείου με τοπικούς φορείς, της καλλιέργειας πολλαπλών γνώσεων και δεξιοτήτων, του μη ανταγωνιστικού κλίματος και της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων οι μαθητές οδηγούνται στην συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη και αναπτύσσουν πνεύμα αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και αγάπης προς τα φυτά και το σχολείο τους. Το ΤΔΠΕ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

Η δημιουργία και συντήρηση των σχολικών κήπων θα φέρει την εκπαιδευτική κοινότητα σε επαφή με τα φυτά της τοπικής χλωρίδας, την αειφορική καλλιέργειά τους και θα συνδέσει τις παραδοσιακές μεθόδους σποράς και καλλιέργειας με τις σύγχρονες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με ήπιες μεθόδους, θα γίνει πεδίο διατήρησης και διάδοσης των τοπικών ποικιλιών, σεβασμού όλων των παραγόντων που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα θα αναδείξει την συμβολή του αστικού πρασίνου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ
 • ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ- ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ- ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:

Στόχοι μας είναι οι  εμπλεκόμενοι στο ΤΔΠΕ:

 • να γνωρίσουν τα φυτά της ελληνικής χλωρίδας με έμφαση σε αυτά που ευδοκιμούν στον τόπο τους
 • να αποκτήσουν κριτήρια για τις επιλογές φυτεύσεων
 • να αντιληφθούν ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουν είναι συνήθως προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενης από πάσης φύσης εισροές
 • να διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων
 • να παράγουν οι ίδιοι μέρος της τροφής τους
 • να αποκτήσουν στάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας
 • να σέβονται τα φυτά, την τροφή και το περιβάλλον
 • να καλλιεργήσουν στην εκπαιδευτική κοινότητα μια νέα κουλτούρα για τη βιωματική μάθηση στους σχολικούς κήπους

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • Βιωματική προσέγγιση
 • Διεπιστημονική θεώρηση
 • Ομαδική εργασία
 • Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων
 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία

Ο Κήπος της Αειφορίας θα περιλαμβάνει λαχανικά, αρωματικά φυτά και δέντρα της μεσογειακής χλωρίδας, με έμφαση στη χρήση σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και τη μεσογειακή χλωρίδα. Μπορεί να δημιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό ελεύθερο χώρο που θα παραχωρηθεί από τους Δήμους. Σε μικρούς κήπους, που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος, μπορεί να αναπτυχθεί σε χώρο που θα διαμορφωθεί στο σχολείο όπου θα χρησιμοποιηθούν ζαρντινιέρες, μεγάλες γλάστρες κλπ. Θα χρησιμοποιούνται παραδοσιακές τεχνικές σποράς, φύτευσης, λίπανσης και συγκομιδής των καρπών και των σπόρων. Όπου υπάρχει η δυνατότητα θα λειτουργεί παράλληλα και κομποστοποιητής.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη συντονιστική επιτροπή του ΤΔΠΕ συμμετέχουν ως μέλη οι:

 1. Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπ/νη Περ. Εκπ. Α/βάθμιας Δυτικής Αττικής
 2. Παναγιώτης Μπεγέτης, Υπεύθυνος  Κ.Π.Ε. Ελευσίνας
 3. Ελένη Θεοδωρίδου, Υπεύθυνη Περ. Εκπ. Β/βάθμιας Δυτικής Αττικής
 4. Χρήστος Γκαμπένης, Διευθυντής 3ου ΔΣ Νέας Περάμου
 5. Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Διευθυντής 4ου ΔΣ Άνω Λιοσίων
 1. Ισιδώρα Αθανασίου, Γεωπόνος, τμήματος πρασίνου Δήμου Ασπροπύργου

Η Συντονιστική Επιτροπή:

 • θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
 • θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου
 • θα καθορίζει την περιοδικότητα των συναντήσεών του
 • θα ρυθμίζει τα προβλήματα που πιθανώς θα ανακύπτουν
 • θα αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
 • θα αξιολογεί την πορεία του Δικτύου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο εν λόγω δίκτυο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς όπως τα σχολεία της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Δυτικής Αττικής, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους, οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Πρασίνου των Δήμων της Δυτικής Αττικής και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του ΤΔΠΕ οι εξής εκπαιδευτικοί φορείς:

 • το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου
 • το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας

καθώς επίσης και:

 • ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους

Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του ή να επιθυμεί να πραγματοποιήσει δράσεις φύτευσης και αναβάθμισης του σχολικού της κήπου.

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του ΤΔΠΕ οι εξής σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής:

1

3ο ΔΣ Νέας Περάμου

2

8ο ΔΣ Μεγάρων

3

4ο ΔΣ Ασπροπύργου

4

4ο ΔΣ Ζεφυρίου

5

2ο Νηπ. Ζεφυρίου

6

5ο ΔΣ Ελευσίνας

7

6ο ΔΣ Ασπροπύργου

8

5ο ΔΣ Μάνδρας

9

2ο ΔΣ Ελευσίνας

10

4ο ΔΣ Άνω Λιοσίων

11

9ο ΔΣ Ασπροπύργου

12

6ο ΔΣ Άνω Λιοσίων

13

2ο ΔΣ Μαγούλας

14

9ο ΔΣ Μεγάρων

15

7ο ΔΣ Ελευσίνας

16

6ο ΔΣ Μεγάρων

17

Νηπιαγωγείο Ερυθρών

18

5ο ΔΣ Μεγάρων

19

1ο ΔΣ Νέας Περάμου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα υλοποιηθεί κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση στη βιωματική μάθηση (εργασία στον κήπο) καθώς και επισκέψεων σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας κ.τ.λ. σχετικό με τη δημιουργία και συντήρηση των σχολικών κήπων με αειφορικές πρακτικές. Ήδη έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στη διεύθυνση https://okipostisaeiforias.wordpress.com/.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔΠΕ θα είναι τριετής και μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εξελιχθεί σε Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Αρκιτσαίος Κων/νος

Advertisements

About perekp

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
This entry was posted in Δίκτυα and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 1. Pingback: Ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης | Περιβάλλον και Παιδεία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s